مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

تسهیلات مربوط به دانشجویان

آیین نامه اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر

مقررات اعطای "جایزه های تحصیلی" در سال تخصیلی 96-1395:

- شیوه نامه اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر سال 96-1395

- راهنمای اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر سال 96-1395

- پرسشگان اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر

 

مقررات اعطای "جایزه های تحصیلی" در سال تخصیلی 97-1396:

- شیوه نامه اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر سال 96-1395

- پرسشگان جایزه های تحصیلی 97-1396