بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

 

                           

         رویداد علمی و صنعتی طراحی و ساخت ماهواره مکعبی                                                                                                                         رویداد رقابتی مسئله محور گلخانه های آب کشت

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         رویداد تا ثریا (سرمایه گذاری روی طرح های برتر فناور)                                                                                                                                                                         طرح توفا

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.