یکشنبه 4 آبان 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

باسمه تعالي

 

آيين‌نامة پشتيباني از فعاليت‌هاي علمي و فرهنگي دانشجويان مستعد تحصيلي كشور[1]

مقدمه

به استناد بند 1 ماده 3 اساسنامة بنياد ملي نخبگان و در اجرای اقدام‌های ملی 1-1-1 ، 2-1-3 ، 2-1-4 و 2-2-2 از سند راهبردی کشور در امور نخبگان و به منظور هدايت هدفمند دانشجويان مستعد تحصيلي1 در دانشگاه‌ها ، پژوهشگاه‌ها و مراكز فناوري كشور، آيين‌نامة اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي مطابق مواد زير تدوين مي‌شود:

 

ماده1. تعريف‌ها

براي رعايت اختصار، تعريف‌هاي زير در اين آيين‌نامه رعايت مي‌شود:

الف. بنياد: منظور بنياد ملي نخبگان است.

ب. وزارت علوم: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

ج. وزارت بهداشت: منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

د. مؤسسه: منظور هريك از مراكز آموزش عالي ، پژوهشي و فناوري كشور است كه مطابق ضوابط وزارت علوم ، وزارت بهداشت یا شورای عالی انقلاب فرهنگی به فعاليت مشغول هستند.

 

ماده2. هدف

هدف از اجراي اين آيين‌نامه به شرح زير است:

الف. هدايت دانشجويان مستعد تحصيلي در زمینه‌های تخصصی فعالیت‌های علمی خود؛

ب. پشتيباني از فعاليت نخبگاني دانشجويي در سطح مؤسسه‌هاي‌كشور؛

ج. رفع موانع پيشرفت اجتماعات نخبگاني دانشجويي؛

د. طراحي روند رشد تدريجي و پيوستة دانشجويان مستعد تحصيلي در مسير نخبگي.

 

ماده3. جایزۀ تحصیلی

بنياد هرساله به تعدادي از دانشجويان مستعد تحصيلي در مقاطع مختلف تحصيلي، اعتبارهايي را براي تسهيل حركت و رشد آنان در مسير آموزش ، پژوهش ، فناوري و فرهنگ اعطا مي‌كند.1

 

ماده 4. معيارهاي شناسايي دانشجويان برگزیده

دانشجويان مشمول آيين‌نامه بايد داراي دست‌كم يكي از ويژگي‌هاي زير و حائز بيشترين امتياز از فعاليت‌هاي آموزشي ، پژوهشي ، فناورانه و فرهنگي[2] باشند:

الف. دارندگان نشان‌هاي طلا ، نقره و برنز كشوري از المپيادهاي ملي دانش‌آموزي (با معرفي وزارت آموزش و پرورش)

 ب. برگزيدگان آزمون‌هاي سراسري ورود به مؤسسه‌هاي كشور در مقاطع كارشناسي ،كارشناسي‌ارشد ناپيوسته و دكتري حرفه‌اي با معرفی وزارت علوم یا وزارت بهداشت و بر اساس مقررات بنياد1؛

ج. دارندگان رتبه‌هاي اول تا سوم كشوري از المپيادهاي ملّي دانشجويي (با معرفي وزارت علوم و وزارت بهداشت حسب مورد)؛

د. برگزيدگان آزمون‌هاي جامع ، پيش‌كارورزي ، دستياري در رشته‌هاي پزشكي ، دندان‌پزشكي و داروسازي و دستياري فوق تخصصي پزشكي (با معرفي وزارت بهداشت)؛

هـ . دانشجويان ممتاز مؤسسه بر اساس مقررات بنياد1؛

و. برگزيدگان مرحلة كشوري دانشجويان نمونه در مقاطع كارشناسي ، كارشناسي‌ارشد و دكتري (با معرفي وزارت علوم  یا وزارت بهداشت و تأييد بنياد)؛

 ز. برگزیدگان رويدادهاي نخبگاني مورد تأييد بنياد1؛

 ح. برگزيدگان مسابقه‌هاي قرآني (مطابق مفاد آيين‌نامة پشتيباني از برگزيدگان مسابقات قرآني)، مشروط بر ادامه تحصيل در رشته‌هاي مرتبط؛

 ط. برگزيدگان هنري و ادبي (مطابق مفاد آيين‌نامة پشتيباني از برگزيدگان هنري و برگزيدگان ادبي كشور)، مشروط بر ادامة تحصيل در رشته‌هاي مرتبط؛

ي. مخترعان برگزیده (مطابق مفاد آیین‌نامة شناسایی و پشتیبانی از اختراع‌های برگزیده).

 

تبصره 1. ارزیابی فعاليت‌هاي آموزشي ، پژوهشي، فناورانه و فرهنگي دانشجویان بر اساس فعالیت‌های فردی و گروهی آنان در حوزه‌های مختلف آموزشی ، پژوهشی، فناورانه و فرهنگی مطابق با شیوه‌نامه‌ای است که به تصویب بنیاد می‌رسد.

تبصره 2 . تعداد برگزيدگان ، نوع ، ميزان و شرايط اعطاي جايزه‌ها سالانه از سوي ‌بنياد تعيين مي‌شود.

 

ماده 5. فرايند اجرا

بنياد هرساله اطلاعات اولية مربوط به دانشجويان مشمول اين‌آيين‌نامه را در شش ماهة اول سال از مبادي ذي‌ربط دريافت و پس از بررسي‌و‌تطبيق آن با شرايط نهايي، فهرست برگزيدگان نهايي و جايزه‌هاي هريك را هم‌زمان با آغاز سال تحصيلي اعلام مي‌كند.

 

تبصره 1. اجراي آيين‌نامه بر اساس شيوه‌نامه‌اي است كه به تصويب ‌بنياد مي‌رسد.

تبصره 2 . جايزه‌هاي بنياد ترجيحاً از طريق مؤسسه‌هاي متبوع مشمولان آيين‌نامه، به آنان اعطا مي‌شود.

 

ماده 6. تصويب و اجرا

اين آيين‌نامه مشتمل بر يك مقدمه ، شش ماده و چهار تبصره در تاريخ 31/2/1393 به تصويب كميسيون دائمي و مطابق مصوبۀ جلسة پنجم هيئت‌امنا (تبصرة 1 ماده 3 آيين‌نامة كميسيون دائمي) در تاریخ 14/3/1393 به تصویب هيئت امناي بنياد ملي نخبگان رسيد و جايگزين «آيين‌نامة اعطاي جوايز تحصيلي بنياد ملّي نخبگان به دانشجويان نخبه و استعداد برتر»، موضوع مصوبة جلسة سي‌و‌هفتم كميسيون دائمي هيئت امناي بنياد ملي نخبگان در تاريخ 28/11/1388 شده است.[3]

 

[1] . موضوع اصلاحية هيئت‌امناي بنياد ملي نخبگان در تاريخ 10/5/1397.

[2]. موضوع اصلاحية هيئت‌امناي بنياد ملي نخبگان در تاريخ 10/5/1397.

[3]. اصلاح  بندهايي از آيين‌نامه در تاريخ 10/5/1397 به تصويب هيئت‌امناي بنياد ملي نخبگان رسيده است.

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601