یکشنبه 4 آبان 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

به استناد مواد 4 و 7 "آیین نامه تأسیس و اداره بنیاد نخبگان استانی" (موضوع مصوبه چهارمین جلسه هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان در تاریخ 1386/11/25) و به منظور تنظیم فرآیندهای تصمیم گیری بنیادهای نخبگان استانی، "شورای علمی بنیاد نخبگان استان" مطابق مفاد این آیین نامه تشکیل و اداره می شود.

آیین نامه تشکیل و اداره شورای علمی بنیاد نخبگان استان

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601