پنج شنبه 27 تیر 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

اولین هم آوردی نو در صنعت پلاستیک و پلیمر

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي تهران در نظر دارد تا در همکاري مشترك با مرکز فن بازار ملی ایران اولین رویداد هم آوردي نو از سلسله رویدادهاي نوآفرین را با هدف معرفی فناوري هاي مورد نیاز و به روز، به صنعتگران و فعالین حوزه پلاستیک و پلیمر در روزسه شنبه مورخ 29 آبان ماه 1397 در محل اتاق تهران برگزار نماید.

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي تهران در نظر دارد تا در همکاري مشترك با مرکز فن بازار ملی ایران اولین رویداد هم آوردي نو از سلسله رویدادهاي نوآفرین را با هدف معرفی فناوري هاي مورد نیاز و به روز، به صنعتگران و فعالین حوزه پلاستیک و پلیمر در روزسه شنبه مورخ 29 آبان ماه 1397 در محل اتاق تهران برگزار نماید.

ضمن این رویداد چندین فناوري کاربردي درحوزه پلاستیک و پلیمر در پنل تخصصی ارائه و توسط خبرگان و سرمایه گذاران بررسی و امکانسنجی می گردد. لذا بدینوسیله از علاقمندان دعوت به عمل می آید،جهت حضور در از طریق فرم هاي ذیل اقدام به ثبت نام نمایند.

[فرم ثبت نام سرمایه گذار/ فعال اقتصادی] [فرم ثبت نام فناور]

تاریخ انتشار : 1397/08/03
کد : 10222
تعداد بازدید: 114

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601